70-річчя Голодомору

Злочин

Pic

[Текст] /упоряд.П.Кардаш .- Мельбурн; К.: Фортуна, 2003.- 555с.

«Книга ця своїм змістом бентежить душу, наповняє наші серця пекучим болем, закликає усіх пам'ятати той біль і не причиняти його нікому.Це правда про геноцид українців, яку вже ніхто не викреслить із світової історії. І поважну сторінку до неї вносить упорядник і видавець «Злочину» пан Петро Кардаш, українець зі славної Бережанщини і австралійського Мельбурну»

Безкровна війна

Pic

[Текст] / О.В.Міщенко.-К.:Молодь,1990.-48с.

Автор записав свідчення тих, хто пережив голодомор на Полтавщині. Перед нами свідчення епохи, записи документальні, яким немає ціни. Письменник намагається зрозуміти і довести до читача, як сталося, що без стихії, без засухи, без іноземного нашестя на хліборобній Україні стався такий страшний голодомор.

Смертю смерть подолали : голодомор в Україні 1932-1933

Pic

[Текст].-К.:Україна, 2003.-352с.

У книзі трагедія голодомору 1932-33рр. висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії, фотодокументами.

Як нас морили голодом

Pic

[Текст] /В.Сергійчук.-К.:Укр.вид.спілка, 2003.-250с.

У книзі на основі невідомих до цього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в ХХ столітті через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою, наведено спогади очевидців . тих страшних подій.
Видання розраховане на тих, хто хоче знати правду про страшні сторінки української історії.

Голодомор 1932-33рр.- геноцид українського народу

Pic

[Текст] /за ред.Б.Лановика.- Т.: Астон, 2007.- 238с.

Аналіз тодішніх подій переконливо засвідчує, що в українському селі мали місце всі елементи політики геноциду. Такого висновку дійшли і члени Міжнародної комісії з розслідування голоду в Україні, яка працювала в 1988-1990 роках.

Чорна тінь голодомору1932-1933рр. над Тернопіллям :Книга пам'яті

Pic

[Текст]/ упоряд.Б.Лановик, М.Лазарович, Р.Матейко.-Т.: Джура, 2003.-292с.

У Книгу пам'яті зібрано спогади свідків та жертв голодомору 1932-33рр., які нині проживають на Тернопіллі. Наведені документи і матеріали ЦК КП(б) У засвідчують жорстоку політику комуністичного режиму щодо українського села.

Голодомор 1932-1933 років

Pic

[Текст] / В.Марочко.-К., 2007.-64с.

Книга приурочена до 75-ої річниці національної трагедії українського народу – штучного голодомору 1932-33рр., заподіяного насильницькою масовою колективізацією, сталінською політикою розкуркулювання, горезвісними хлібозаготівлями, «чорними дошками» і «червоним терором».

Український хліб на експорт:1932-1933

Pic

[Текст].-К.:ПП Сергійчук М.І.- 2006.-432с.

На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932-33рр. через ексорт нашого хліба. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

Жнива скорботи

Pic

Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор [Текст] /Р.Конквест.-К.: Либідь, 1993.-384с.

Перед читачем - повний український переклад відомого на Заході дослідження. Спираючись на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та голодомору в 1929-1933 роках, залишаючи за собою право на особистий погляд на висвітлювані події.

Голодомор 1932-1933років як геноцид: труднощі усвідомлення

Pic

[Текст] /С.В.Кульчицький.-К.: Наш час, 2007.-424с.

Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції, мали на меті попередити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній республіці – Україні.

Жовтий князь

Pic

[Текст] повість / В.Барка.-К.: Наук. думка, 2000.-300с.

Василя Барки, представника української діаспори у Сполучених Штатах Америки, написаний у 1958 - 1961 роках і відомий у багатьох країнах світу. Автор розкриває одну з найстрашніших сторінок в історії українського народу і розповідає про голодомор 1933 року, який йому довелося пережити. Письменник створює символічний образ Жовтого князя, демона зла, що несе з собою руйнування, спустошеність, сіє страждання і смерть серед людей.

Тигролови

Pic

[Текст]: роман, драм. повість/І.Багряний.- К.: Наук.думка, 2001.-364с.

Роман "Тигролови" написаний І. Багряним протягом 1943-1944 рр, на літературному конкурсі у Львові ця книга під назвою "Звіролови" (скорочений варіант "Тигроловів") розділила перше місце з повістю Тодося Осьмачки "Старший Боярин". Роман зразу було перекладено англійською, німецькою та голландською мовами, що свідчить про його популярність за рубежем і увагу іноземного читача до тогочасної радянської дійсності.Сюжетна канва роману побудована навколо двох постатей - Григорія Многогрішного і майора НКВС Медвина.

Сльози Божої Матері

Pic

[Текст] : повісті /Є.Гуцало.- К.: Молодь, 1990.- 264с.

Стаття розповідає про збірку українського письменника Є. Гуцала "Сльози Божої Матері", яка вміщує повісті: "Голодомор", "Безголов'я" та "Прокляття".

Український голокост : 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив

Pic

[Текст] : у 3 т. /ред.о.Ю.Мисик.-К.: Києво-Могилянська академія, 2005 –
Т.1.- 2005.-296с.
Т.2.- 2005.- 443с.
Т.3.-2006.- 432с.

У трьохтомному виданні вміщені свідчення тих, хто пержив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – голодомор 1932-33рр., що був спрямований на винищення українського народу. Спогади, які збиралися понад 10 років, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства.